De veranderende organisatie: manage het veranderproces.

“Sommige mensen veranderen als ze het licht zien, anderen als ze de hitte voelen.”

Ik had daar meteen een beeld bij. Ik ben regelmatig organisaties tegengekomen waar je bij veranderprocessen in eerste instantie een tweedeling ziet. Enerzijds de achteruitlopers (alles moet bij het oude blijven, dit is eng) en anderzijds de enthousiastelingen (eindelijk gaat er wat gebeuren, wanneer gaan we beginnen!). Geleidelijk aan zie je dan een beweging naar het midden waar men belandt in een sceptisch positivisme (ik zie wel wat er gaat gebeuren).

Voor een organisatie is het van zeer groot belang dat het veranderproces gemanaged wordt. Met het verstrijken van tijd tussen aankondiging van (of vermoedens van) verandering en daadwerkelijke zichtbare stappen verlies je in beide kampen het enthousiasme hun punt te verdedigen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat een organisatie juist uit het kamp van de enthousiastelingen kan putten om minder veranderbereide collega’s op sleeptouw te nemen.

Zolang een deel van de organisatie achter zijn windscherm blijft zitten komt de boodschap van de verandering niet aan, men zit immders in de luwte en ziet wel waar het schip strandt. Zaak is dan ook om een uitgedacht stappenplan klaar te hebben vóór het eerste woord over veranderingen ook maar uitgesproken is.

Het is dan ook zeker geen overbodige luxe om in een veranderproces mensen de tools te geven hiermee om te gaan. Zowel voor het management waar het gaat om zaken als implementatie, planning en communicatie als voor de werknemers voor wat betreft het doorgronden van het veranderproces en het leren hoe hierin mee te kunnen gaan. Door hierin alle betrokkenen te ondersteunen en mee te nemen in de te nemen stappen wordt het draagvlak vergroot, zal het proces versnellen en zal dit ten goede komen aan de sfeer.

MK Leads kan u in deze processen bijstaan en met u een traject ontwerpen voor de implementatie van veranderingen en begeleiding van de stakeholders in zo’n proces. Wilt u hier eens over brainstormen? Bel of mail voor een afspraak!

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed