Managing change

Positieve confrontatie en bewustwording ‘Hoe sta ik in de change?’ openheid en vertrouwen creëren, dialoog over de change op gang brengen.
Ontwikkeling van inzicht en vaardigheden om de dialoog over change aan te gaan, met elkaar en met medewerkers, ten behoeve van de opkomende veranderingen.

Doel
Faciliteren van een veranderproces betekent, naast inhoudelijk zorgdragen voor verandering, ook emotie rondom change kunnen hanteren en empathisch kunnen reageren.

Resultaat
Na afloop van de training ben je in staat om:

  • Vaardigheden: De leidinggevende is in staat het gesprek over de change te voeren met collega’s, medewerkers en zijn leidinggevenden. De leidinggevende kan zijn team(leden) steunen in de fases van de change. Hij heeft de durf het gesprek aan te gaan en weet hoe om te gaan met mogelijke moeilijke gesprekken, emoties/ lastige reacties;
  • Kennis: De leidinggevende heeft inzicht in (organisatie)verandering gekregen; de impact en consequenties van keuzes hierin, de emoties die bij change horen (en hoe hierop te reageren). De leidinggevende weet wat er verwacht wordt in de rol van een faciliterende coach tijdens veranderingen en weet ook welke situationele leiderschapsstijl er verwacht wordt en dat dit voor een aantal betekent dat een andere stijl toegepast moet worden om effectief het team en de teamleden door de change te kunnen coachen;
  • Houding: De leidinggevende is zich bewust van de impact en consequenties van de change, heeft dit ervaren en zijn eigen gevoel hierover opgehaald (en zoveel mogelijk gedeeld). De leidinggevende is zich bewust dat een actieve en transparante houding nodig zijn in deze change.

Voor wie
Deze training is ontwikkeld voor leidinggevenden die door een veranderingstraject gaan.

MK Compact – open training*
1 dag
€ 675,- per persoon excl. BTW
Inclusief lunch en materialen

Interesse in deze training? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via het inschrijfformulier. In onze jaarplanning vind je alle data.

*
 Om een optimaal effect en resultaat te kunnen realiseren, worden de trainingen in een klein groepsverband gegeven. Het kan voorkomen dat een training al volledig bezet is. We kunnen echter bij meer interesse een extra dag inlassen.