Triple “E”

Het Triple “E” is een direct afgeleide van het 70:20:10 model van Jennings, waarbij 70% van het leren tijdens  het uitoefenen van de functie gebeurt (Exposure), 20% men van anderen leert, veelal collega’s/leidinggevenden (Experience) en 10% in de vorm van training/onderwijs wordt aangeboden (Education).

MK Leads heeft deze methode omgezet in het Triple “E” concept. De vraagstelling van onze klanten die een invulling wilden geven aan het begrip “permanente educatie” heeft ertoe geleid dat MK Leads dit totaal concept heeft ontwikkeld.

20160502-20160415-_MG_5885

Stadia Triple “E

Het spreekt voor zich dat een dergelijk concept een degelijke voorbereiding vergt. Immers, iedere leervraag is een op zichzelf staande vraag die vaak een maatwerk invulling behoeft.

In nauwe samenwerking met de klant leveren wij een (behoefte) inventarisatie op het gebied van competenties, vaardigheden die hierbij horen en de uiteindelijke leerbehoefte, afhankelijk van de vraag en ontwikkeling van de klant. Dit kan op bedrijfsniveau maar ook op afdelingsniveau. Leidend in deze inventarisatie is de strategie/doelstelling van het bedrijf of de afdeling. Op basis van deze inventarisatie ontwikkelen wij samen met de klant een (maatwerk) training die hier naadloos op aan sluit. De training is zeer interactief en er wordt o.a. gebruik gemaakt van video-feedback. Daarnaast introduceren wij het carrousel model tijdens de training dat als doel heeft om zoveel mogelijk deelnemers tijdens de training te laten oefenen met rollenspelen. Onze visie is dat men het beste leert door het te doen.

Na de training(en) worden de leidinggevenden/teamleiders/afdelingshoofden door MK Leads getraind in het trainen en on the job begeleiden van (eigen) teams waarbij het accent zal liggen op het begeleiden van het proces. Indien gewenst kan deze training uitgebreid worden met de meer technische kant van het trainersvak: bijvoorbeeld het bepalen van de leervraag/leerpunten, het ontwerpen van een programma, het inspirerend brengen van theorie.

Daarna begeleidt MK Leads de eerste sessie van de leidinggevenden/teamleiders/ afdelingshoofden voor zijn eigen of andere teams. Deze begeleiding kan variëren van behulpzaam zijn met het ontwikkelen van het programma tot en met het uitleggen van theorie. Dit is geheel aan de leidinggevenden/teamleiders/afdelingshoofden.

Indien gewenst, kan MK Leads eventuele vervolgsessies ook begeleiden. Dit kan variëren van een actieve begeleiding tijdens een eigen training, tot achter de schermen te dienen als experts en/of vraagbaak.

Wilt u meer informatie over het Triple “E” concept? Neem contact op met een van onze Learning Consultants!