Arbeidsconflictbemiddeling

Helaas maakt iedereen het (zelf of in de directe omgeving) wel eens mee. Door een conflict of uiteenlopende verwachtingen komt de relatie tussen werknemer en werkgever dusdanig onder druk te staan dat de gemoederen hoog oplopen en voor je het weet wordt er onderhandeld over een exit.

In onze praktijk maken we dit ook mee en begeleiden we onze cliënten op alle vlakken in zo’n proces. Je hebt te maken met emoties, de werknemer voelt zich onder druk gezet door een manager of HR en de twijfel over de toekomst slaat ook nog eens toe.

Vaak merken we dat een bemiddelingstraject kan helpen om in deze situaties zowel de werkgever als de werknemer bij te staan om de kern van het probleem bloot te leggen en daarop pas beslissingen te nemen. Vaak hebben emoties en irritaties zo de overhand dat een mogelijke oplossing niet meer wordt gezien terwijl deze wel degelijk voorhanden is.

Voor zowel werkgever als werknemer is het van het grootste belang dat een conflict beschaafd en met wederzijds respect wordt aangepakt. Door een goede analyse van het onderliggende probleem te maken, maar ook de betrokken personen en hun persoonlijkheden in kaart te brengen is het zeer wel mogelijk dat er een herstart van de relatie gemaakt kan worden, in de eigen functie danwel in een andere functie in het bedrijf. Maar ook als de relatie niet meer te lijmen valt is het van groot belang dat beide partijen fatsoenlijk afscheid van elkaar nemen.

Door onze kennis op het gebied van coaching, maar ook conflicthantering, HR en arbeidsrecht kunnen we zeer breed adviseren, begeleiden en sturen in zulke trajecten.

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie.